Právní služby

Zajišťuji právní služby zejména v těchto oblastech práva:

 • občanské právo
 • obchodní právo
 • právní pomoc při zakládání obchodních společností (s. r. o., a. s., ...)
 • pracovní právo
 • trestní právo
 • rodinné právo - svěření nezletilých dětí do péče a určení výživného (zvýšení/snížení výživného)
 • rozvody manželství a vypořádání majetku
 • vymáhání pohledávek a dlužného výživného
 • exekuční řízení (sepis návrhů na zahájení exekuce a zastupování klientů v exe. řízení)
 • převody nemovitých věcí (kupní a darovací smlouvy)
 • advokátní úschovy peněžních prostředků (zejména u kupních smluv)
 • zastupování klientů před soudy (civilní a trestní řízení, včetně řízení o náhradu škod)

Informace pro spotřebitele:

Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.