O mně

Jako advokát jsem zapsán u České advokátní komory pod ev. č. 16356, provozuji tzv. generální praxi. Navazuji na advokátní kancelář mého otce JUDr. Antonína Blažka st. 

Dříve jsem se věnoval i pedagogické činnosti na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, Fakultě logistiky a krizového řízení v Uherském Hradišti, kde jsem působil jako asistent. V současné době jsem rovněž členem rady města Kunovice

Mohu Vám nabídnout právní pomoc v různých oblastech práva. Spolupracuji i s dalšími advokátními kancelářemi v ČR a na Slovensku, s daňovým poradcem, notářem a exekutorským úřadem. 

Mé služby využívají  jak fyzické, tak právnické osoby a rovněž města a obce.