Služby

Zajišťuji služby zejména v těchto oblastech:

  • občanské právo
  • obchodní právo
  • pracovní právo
  • trestní právo
  • rodinné právo 
  • rozvody manželství  a vypořádání majetku
  • vymáhání pohledávek a dlužného výživného
  • exekuční řízení
  • převody nemovitých věcí
  • advokátní úschovy peněz

Povinné informace pro spotřebitele:

Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.