O mně

                     

Jako advokát jsem zapsán u České advokátní komory pod ev. č. 16356, provozuji tzv. generální praxi.  Navazuji  na advokátní kancelář mého otce JUDr. Antonína Blažka st., se kterým i nadále spolupracuji.

Dříve jsem se věnoval i pedagogické činnosti na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, Fakultě logistiky a krizového řízení v Uherském Hradišti, kde jsem působil jako asistent. V současné době jsem rovněž zastupitelem města Kunovice.

Mohu Vám nabídnout právní pomoc v různých oblastech práva. Spolupracuji i s dalšími advokátními kancelářemi v ČR a na Slovensku,  s daňovým poradcem, notářem a exekutorským úřadem. Mé služby v současné době využívají  fyzické osoby, právnické osoby a rovněž města a obce.

Kancelář pro klienty se nachází v samotném centru Uherského Hradiště na Masarykově náměstí 329 (Dům U Bílého jelena), kde je rovněž možné zaparkovat Vaše vozidlo.